Powered by:Proticaret
Sevadül Azam Tercümesi - Ali Karaa
Ürün Detayı
 
Ürün Kodu: kitapkalbi12
0,00 TL
18,00 TL
Kdv Dahil Fiyatı: 18,00 TL
Allahu teala’ya sonsuz hamd ve senalar olsun. Sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’e, âl ve ashabının tamamına da salat ve selam olsun.
Muhterem kardeşlerim! Elinizdeki eser, Sevadul A’zam isimli itikad kitabının tercümesidir. Bu eser, ehli sünnet itikadını beyan eden önemli açıklamaları ihtiva etmektedir; ancak eserin bir çok metni olup hepsi de değişik ibareler ve konular ihtiva etmektedir.
Biz, medreselerde en çok okutulan metni esas aldık. Diğer nüshalar ile karşılaştırıp bazı yerleri ilave edip, bazı yerleri düzelttik.
Zira bütün baskılarda meseleler altmış iki olarak yazılmıştır, ancak elde dolaşan meşhur baskıda altmış mesele mevcuttur. Başlıkların karıştırılma¬sından veya konuların birleş-tirilmesinden ortaya çıkan bu yanlışlığı düzelt¬meye gayret edip meseleleri altmış iki madde halinde sıraladık. İnşallah bu çalışmamız ilim ehli katında makbul olur ve siz talipler hakkında da istifade edilmeye layık olur.
Yine de beşer olduğumuz bilerek hatadan korunmuş olmadığımıza göre, sizlerin de ikaz ve tenbihlerini dikkate alacağımızı ifade etmek isteriz. Bu gibi düzeltilmesi gereken hususların yayınevimize bildirilmesini de siz kardeşle¬rimizden istirham ederiz.
Allahu Teala dinini yüceltmekte, ehli sünnete hizmet yolunda hepimizi muvaffak eylesin. Dostlarının bereketiyle neslimizi de bu yolda hizmetçi eylesin. Amin. Ali Kara Hocaefendi